دوشنبه, 04 مهر 1401  
اخبار کنفرانس
1401/06/20

فرمت ارائه چکیده تفصیلی به زودی روی سایت بارگزاری خواهد شد

به اطلاع نویسندگان دهمین کنفرانس منطقه ای سیرد میر ساند، با توجه به اعلام نظر کمیته راهبردی در آخرین جلسه مشترک ، فرمت چکیده تفصیلی (extended abstract) در حال بازبینی و ویرایش است.
لذا از ثبت چکیده تفصیلی با فرمت سابق خود داری نمائید.

ادامه مطلب